تابلو دکوراتیو گروه سرانی مدل DCF-1140-41 مجموعه 2 عددی