تابلو نقاشی خط طرح اسماءالحسنی مدل GAM259 مجموعه 2 عددی