آباژور سنگ نمک مدل بیضی لبه هلالی بزرگ آیه دار کد B100