تراريوم مدل آزالياي خوابيده

  • جنس گلدان: شیشه‌ای
  • نوع گیاه: گل‌ها و گیاهان زینتی

330.550 تومان