عناصر فنگ شویی | با چرخه و جدول عناصر پنجگانه فنگ شویی آشنا شوید!

0
2038
تبلیغات

شما عناصر پنچگانه فنگ شویی را می شناسید؟

1. خاک 2. چوب 3. آتش 4. فلز 5. آب

توجه داشته باشید که این عناصر و روابط بین آن ها، نظریه و مفهومی به نام wuxing را تشکیل می دهند که یکی از اصلی ترین مفاهیم فنگ شویی است.

در واقع بر خلاف آن چه که ما این عناصر را با ماهیت ماده می شناسیم، این نظریه آن ها را 5 مرحله و حالت انرژی معرفی می کند که بر اساس ترتیب چرخه های خاص، بر روی یکدیگر تاثیر می گذارند.

کمی پیچیده شد، نه؟

خب برای این که نظریه عناصر فنگ شویی را به آسانی درک کنید و با ریشه تاریخی و کاربرد آن آشنا شوید، با من در ادامه همراه باشید.

عناصر فنگ شویی چیست؟ با چرخه و جدول عناصر پنجگانه فنگ شویی آشنا شوید

با مفهوم عناصر فنگ شویی بیشتر آشنا شوید:

1. ریشه نظریه عناصر پنچگانه چیست؟

مفهوم پیشرفته و کامل این نظریه، به سلسله هان در چین که مربوط به سال های 202 قبل از میلاد تا 220 بعد از میلاد است، باز می گردد.

در واقع اعتقاد چینی های باستان این بود که پدیده های طبیعی و تغییراتی که در زمین و جوامع انسانی رخ می دهد، بر اثر روابط بین این 5 عامل است.

تصویر طبیعی عناصر پنجگانه فنگشویی چوب، آتش، خاک، فلز و آب

برای مثال آن ها تصور می کردند انسان حکیم و خردمند با دانستن ترتیب اثر گذاری این 5 عنصر بر هم دیگر، می تواند که کشور را به درستی اداره کند و مریضی ها را به کمک آن علاج کند.

2. مفهوم نظریه wuxing چیست؟

همان طور که در مقدمه اشاره کردم، به این عناصر پنچگانه ماهیت ماده نباید بدهید و آن ها را حالت و مرحله ای از انرژی باید در نظر بگیرید.

توجه داشته باشید که مفهوم بالا را از معنای لفظی  wu که 5 و xing که مرحله، جنبش، حرکت یا گذرگاه می شود نیز می توان درک کرد.

باید بدانید که بر اساس این نظریه، هر چیزی در این جهان از یک یا ترکیبی از انرژی این 5 عنصر تشکیل شده است و اعتقاد بر این است که این عناصر بر هم تاثیر می گذارند.

در واقع اگر این عناصر در چرخه تولید کننده باشند، هم دیگر را تقویت می کنند. برای مثال عنصر چوب، انرژی آتش را تقویت می کند. و یا عنصر آب در چرخه کنترل کننده، انرژی آتش را مهار می کند.

تغذیه عنصر آتش از چوب در نظریه عناصر فنگ شویی

با این توضیحات متخصصین طب سنتی چینی و فنگ شویی با شناخت بیماری ها و عدم تعادل در انرژی خانه، از چرخه تاثیر عناصر برای رفع مشکلات استفاده می کنند.

مثلا اگر فضای اتاق خواب به خاطر وجود بیش از حد انرژی عنصر آتش، حس بی قراری و جنب و جوش زیاد را انتقال می دهد، می توان با حس آرامش بخش عنصر آب، آن را کاهش داد و کنترل کرد.

3. انواع چرخه عناصر فنگ شویی چیست؟

– چرخه تولید کننده:

این چرخه را به نام چرخه سازنده یا مادر نیز می شناسند که در آن هر عنصر، عنصر بعدی خود را تغذیه می کند و باعث رشد آن می شود.

ترتیب این چرخه به این صورت است که چوب آتش را تغذیه می کند و آتش قدرت و پتانسیل چوب را رها می کند. آتش خاکستر می شود و تبدیل به خاک می شود. از دل خاک فلز بیرون می آید. فلز آب را جمع آوری می کند (یا فلز سرد، باعث تقطیر آب می شود) و آب چوب را تغذیه می کند.

– چرخه کنترل کننده:

توجه داشته باشید که به این چرخه، چرخه از بین برنده، غلبه کننده یا پدر نیز می گویند که در آن هر عنصر، انرژی عنصر بعدی خود را کنترل می کند و مانع از این می شود که عنصر تحت کنترلش بیش از حد قدرتمند شود.

ترتیب این چرخه به این صورت است که چوب خاک را می شکافد و آن را ضعیف می کند. خاک آب را به خود جذب می کند و مانع جریان آن می شود. آب بر آتش غلبه می کند و آتش فلز را ذوب می کند. و در آخر فلز چوب را قطعه قطعه می کند.

چرخه تولید کننده و کنترل کننده عناصر فنگ شویی

– چرخه افراطی:

ترتیب چرخه افراطی مانند چرخه قبلی که معرفی کردم، یعنی چرخه کنترل کننده است. اما همان طور که از نام این چرخه پیدا است، میزان عنصر کنترل کننده آن قدر زیاد است که اثر عنصر تابع، بسیار ضعیف می شود.

– چرخه توهین کننده:

ترتیب این چرخه بر خلاف چرخه کنترل کننده است و در آن عنصر کنترل شونده، از عنصر پدر یا کنترل کننده تبعیت نمی کند.

در واقع زمانی این چرخه اتفاق می افتد که عنصر کنترل کننده به میزان خیلی کم وجود داشته باشد. برای مثال اگر عنصر چوب کم باشد، خاک می تواند که آن را دفن کند. و یا با وجود ناکافی عنصر خاک، آب آن را می شوید و با خود به جریان می اندازد.

نکته: باید بدانید اعتقاد بر این است که چرخه تولید کننده و چرخه کنترل کننده، انرژی بدن یا فضای اطراف ما را به تعادل می کشانند و زمانی که به درستی عمل کنند، مریضی و مشکلات به سراغ ما نمی آید.

برای مثال چوب خاک را کنترل می کند و در همان زمان خاک فلز را به وجود می آورد که می تواند چوب را تحت کنترل خود داشته باشد. پس در این مثال فلز اجازه نمی دهد که چوب بیش از حد خاک را تحت کنترل قرار دهد و همه چیز در تعادل قرار می گیرد.

4. کاربرد عناصر پنجگانه در فنگ شویی خانه چیست؟

یادتان باشد که هدف از به کار بردن نظریه wuxing در فنگ شویی خانه، به تعادل کشاندن انرژی این 5 عنصر در فضا است. پس هر زمان که عدم تعادل و انرژی منفی و نامطلوبی در منزلتان حس کردید، می توانید از مفهوم این نظریه برای رفع آن ها استفاده کنید.

توجه داشته باشید که تعادل همیشه به معنی برابر بودن نیست. در واقع هر فضایی به انتخاب و سلیقه شما می تواند انرژی مخصوص خود را داشته باشد، مثلا انرژی اتاق آرامش بخش و انرژی اتاق کار متمرکز و بدون بر هم زننده حواس باشد.

پس باید تعادل را به کمک چرخه هایی که معرفی کردم در این 5 عنصر به گونه ای بر قرار کنید که انرژی مدنظرتان در فضا به وجود بیاید.

نکته: متخصصین فنگ شویی پیشنهاد می کنند که عدم تعادل را به جای به کار بردن چرخه توهین کننده، با کاهش عنصر تولید کننده از بین ببرید. چرا که اثر منفی چرخه توهین کننده بسیار زیاد است.

به نظر شما آتش را با ریختن آب بهتر است کنترل کرد یا با کم کردن چوبی که از آن تغذیه می کند؟

جدول عناصر فنگ شویی

<< جدول عناصر فنگ شویی >>

– عنصر چوب:

باید بدانید که انرژی این عنصر به آینده نگری، برنامه ریزی و تصمیم گیری مرتبط است و با خود رشد و توسعه می آورد. در حالت مثبت این عنصر با خود صبر و خلاقیت و در حالت منفی با خود عصبانیت می آورد.

مطلب مرتبط: عنصر چوب در فنگ شویی را بیشتر بشناسیم و با ویژگی های آن آشنا شویم!

– عنصر آتش:

انرژی این عنصر قدرت عمل کردن و شور و اشتیاق دارد و در فنگ شویی برای جذب مشتری، بهبود زندگی اجتماعی و شهرت از آن استفاده می شود. اما وجود بیش از آن باعث می شود خیلی زود از کنترل خارج شوید و عصبانی شوید.

مطلب مرتبط: عنصر آتش در فنگ شویی- با تمام ویژگی های آن آشنا شوید!

– عنصر خاک:

انرژی خاک ثبات و امنیت به زندگی و کار می دهد و و نماد فراوانی، باروری و برداشت است. دقت داشته باشید که انرژی خاک در حالت مثبت عشق و همدلی و در حالت منفی نگرانی با خود به همراه می آورد.

مطلب مرتبط: عنصر خاک در فنگ شویی و استفاده از آن در دکوراسیون منزل

– عنصر فلز:

انرژی فلز مصمم، قوی و تسلیم ناپذیر است و با خود تمرکز و صراحت به همراه دارد و به سلامتی، عشق و ثروت کمک می کند. انرژی این عنصر در حالت مثبت شجاعت و در حالت منفی غم و اندوه دارد.

مطلب مرتبط: عنصر فلز در فنگ شویی را بیشتر بشناسید و با ویژگی های آن آشنا شوید!

– عنصر آب:

انرژی آب با خود آرامش، سکوت، انعطاف پذیری و اندیشه به همراه دارد و نماد فراوانی، رفاه، پاکی و خلوص است. باید بدانید که انرژی این عنصر در حالت مثبت آرامش بخش است و در حالت منفی باعث ترس و ناامیدی می شود.

مطلب مرتبط: عنصر آب در فنگ شویی را بشناسیم و با خصوصیات آن آشنا شویم!

و در آخر…

همان طور که مطالعه کردید، هر یک از این عناصر پنچگانه خصوصیات و انرژی مخصوص خودشان را دارند. شما باید هم حالت های مثبت و هم حالت های منفی این عناصر را بشناسید و زمانی که در فضای منزلتان احساس نامطلوبی داشتید، با به کار بردن چرخه هایی که معرفی کردم، به فضا انرژی مثبت بدهید.

اگر در مورد این مطلب سوالی دارید، می توانید آن را در انتهای صفحه مطرح کنید تا با کمال میل به آن پاسخ دهم.


مطالب مرتبط: 

فنگ شویی چیست؟ به صورت کامل با اصول و قوانین فنگ شویی خانه آشنا شوید!

یین و یانگ چیست؟ به زبان ساده با مفهوم و کاربرد یین یانگ آشنا شوید!

انرژی چی در فنگ شویی – 5 نکته برای یادگیری کامل مفهوم انرژی چی!

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید